Podzemie pod vežami – Mincovníčkovo

Podzemie pod vežami – Mincovníčkovo

Prežijete príbeh života mince – jej narodenie v mincovni i počatie v zemských hĺbkach. Uvidíte ho očami, ktorými ste sa už dlho nepozerali, alebo sa budete pozerať prvý krát.Spoznáte dotyk kovu s ohňom a vodou, zostúpite do útrob zeme za zlatonosnou rudou a nakoniec zakúsite skutočnú dražbu, keď minca začína svoj nový život v jemných rukách zberateľov.

Otvorené denne 10.00 – 16.00

Vstupy so sprievodcom cca každých 40 minút: 10.00 – 16.00 hod.

Vstup s vytlačeným sprievodcom počas celej prevádzky: 10.00 – 16.00 hod.

Extra vstupy mimo otváracích hodín sú možné podľa dohovoru